មិនគួរសោះ! ២ នាក់ម្តា-យកូន ចា-ញ់-បោ-ក គេនាំពីថៃ យកមកចោ-ល ក្នុងច-ម្ការ-មី-ន ម្ដាយរ-ត់-ធ្លា-ក់ ប្រឡាយ បា-ក់-ក ជើង ហើយវិ-ជ្ជ-មា-នកូ-វី-ដ-១៩ ទៀត…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ថ្មីៗនេះមានការចែករំលែកពេញបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុក ក្រោយមានករណីម្តាយកូនជាពលករ ២ នាក់ ត្រូវបានគេយកទៅ ប្លុ-ង-ចោ-ល ក្នុងច-ម្ការ-មី -ន ព្រោះតែចា-ញ់-បោ-ក គេ ហើយស្ត្រីជាម្តាយបាន រ-ត់-ធ្លា-ក់ ប្រឡាយប-ណ្តាលឱ្យ បា-ក់-ក ជើង ខាងស្តាំ ក្រោយមកត្រូវក្រុមគ្រូពេទ្យធ្វើតេ-ស្ត រកឃើញ មានវិ-ជ្ជ-មាន-កូ-វី-ដ-១៩ ថែមទៀត។ ហេ-តុ-ការណ៍មួយនេះបានកើតឡើងនៅក្នុង ច-ម្ការ-មី-ន ចំណុចប៉ុ–ស្តិ៍ប្រាសាទត្បែង ស្រុកថ្មពួក ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ។ ដោយយោងតាមគណនីរបស់ ឧត្តមសេនីយ៍ទោ ខេង​ រ៉ា បានរៀបរាប់ឱ្យដឹងថា៖ …

Read More

ប្រពន្ធមកពីធ្វើការហត់អស់កំលាំង បណ្ដាលឲ្យអាំងត្រីខ្លោចហូបមិនកើត ញុំបានមួយម៉ាត់ភ្លាមប្តីក៏បោះសម្ដីបែបនេះដាក់ប្រពន្ធខ្លួន ធ្វើឲ្យនាងអួលដើមកលេបបាយលែងចូល…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ម៉ាក់របស់ខ្ញុំជាអ្នកចំអិនម្ហូបអាហារអោយគ្រួសារហូបជាប្រចំាថ្ងៃ ថ្ងៃមួយម៉ាក់បានត្រឡប់ពីធ្វើការ ទំាងនឿយហត់អស់កំលាំង ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ប៉ុន្តែម៉ាក់នៅតែ ធ្វើម្ហូបឲ្យពួកយើងញ៉ាំដូចរាល់ដង។ ពេលហូបបាយ ម៉ាក់បានលើកចានត្រីដែលអាំងត្រីខ្លោចក្រៀមមួយចានដាក់នៅពីមុខប៉ា។ខ្ញុំក៏ចាំមើលថាម្នាក់ៗ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ នឹងនិយាយថាម៉េច ចំពោះត្រីខ្លោចដែលម៉ាក់ធ្វើនេះ។ប៉ុន្តែ ប៉ាមិនបាននិយាយអ្វីឡើយ ហើយក៏យកត្រីមកទទួលទានតាមធម្មតា រួចក៏បែរមកសួរខ្ញុំថា នៅសាលារៀនយ៉ាងម៉េចដែរថ្ងៃនេះ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ខ្ញុំនៅចាំបានថា ម៉ាក់បាននិយាយសុំទោសប៉ាសម្រាប់ត្រីចៀនខ្លោចនោះហើយខ្ញុំកាន់តែមិនភ្លេចចម្លើយរបស់ប៉ា ដែលគាត់បាននិយាយថា”អូ! បងចូលចិត្តត្រីក្រៀមៗអីចឹង ឆ្ងាញ់ណាស់ម៉ាក់វា”។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ យប់បន្ទាប់មក ខ្ញុំក៏មានសំនួរមួយដែលចេញក្នុងចិត្ត ថា “ប៉ាចូលចិត្តត្រីខ្លោចមែនអត់?”ប៉ាអង្អែលក្បាលខ្ញុំ និងតបវិញថា “ម៉ាក់កូនធ្វើការហត់ពេញមួយថ្ងៃហើយ …

Read More

គួរឲ្យអាសូរពេកណាស់! ជិះម៉ូតូដឹកធុងអុកស៊ីសែន ១២០គីឡូម៉ែត្ររាល់ថ្ងៃ ដើម្បីកូនពេលដឹងការពិតអាណិតខ្លោ-ចចិត្ត…

បរទេស៖ ឪពុកម្តាយជាមួយកូន ពួកគេនៅលើដងផ្លូវតែវាបានប្រែទៅជារឿងរ៉ាងដ៏រំជួលចិត្ត ធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាខ្លោចចិត្តជាខ្លាំង។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ យ៉ាងណាមិញ យោងតាមប្រភពពីអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតខាងលើ បានបញ្ជាក់ថា ឪពុកក្មេងតូចត្រូវធានាថា ធុងអុកស៊ីសែនត្រូវនៅជាប់ក្មេងគ្រប់ពេល។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ រឿងរ៉ាវដែលមិននឹកស្មាននោះគឺ ក្មេងទើបតែចេះដើរតៈតៈមានបញ្ហាសូតបណ្តាលមកពីជំងឺហឺត។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ យោងទៅតាមសារព័ត៌មាន TNews បានឲ្យ ដឹងថា-សួ-ត-របស់ក្មេងប្រុសបានចុះខ្សោយជាលំដាប់ គាត់ត្រូវការធុងអុកស៊ីសែនជាចាំបាច់ដើម្បីដកដង្ហើមចាប់តាំងពីគាត់មានអាយុ ៦ខែ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ជាអកុសលធុងអុកស៊ីសែនមិនមានតម្លៃថោ កនោះទេ ដោយក្នុងមួយធុងមានតម្លៃ ៦,៥ដុល្លារ ហើយវាចាំបាច់ត្រូវជំនួសរាល់២ថ្ងៃម្តង។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ឪពុកក្មេង …

Read More

ទោះខ្លួនជាស-ត្វ តែមានចិត្តដូចមនុស្ស! ក្រោយឃើញ សុនខ មួយក្បាល ចេះយំស្តាយស្រណោះ ដោយសារតែបា-ត់-ប-ង់ម្ចាស់ជាទីស្រលាញ់ ធ្វើឱ្យគ្រប់គ្នារំជួលចិត្ត រួចនិយាយថា…(មានវីដេអូ)

ព្រៃវែង៖ កាលពីម្សិលមិញនេះ នាថ្ងៃទី ៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២១ គេឃើញម្ចាស់ហ្វេសប៊ុកមួយឈ្មោះ Man Liva បានបង្ហោះវីដេអូ និងរូបភាពដ៏រំ-ជួ-លចិ-ត្តយ៉ាងខ្លាំងមួយ ដល់ថ្នាក់ធ្វើឱ្យមហាជនជាច្រើនផ្ទុះការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំង ក្រោយឃើញ សុនខ មួយក្បាល ចេះយំដូចមនុស្ស ដោយសារតែម្ចាស់ បានលា-ចា-ក-លោកនេះបាត់ទៅហើយ។ គណនីហ្វេសប៊ុកខាងលើបានបញ្ជាក់បន្ថែមថា “ព្រឹកមិញខ្ញុំបាទទៅចូលរួមបុណ្យ ស-ព ព្រះគ្រូ ធម្ម ធ ស្រុក ស្វាយ អន្ទរ ខេត្ត ព្រៃវែង។ …

Read More

ហួសចិត្តប្តីណាមិនខឹង! ប្តីមិននៅផ្ទះ កូនឈ្នួ លឃើញថៅកែស្រី ល្ហល្ហែវពេ កស្ទុះចូលទៅ ចា ប់ ដល់ក្នុ ងបន្ទប់បាន ស ម្រេ ច ខណៈថៅកែស្រីស៊ូទ្រាំខាំមាត់ មិនហ៊ាន ស្រែ កក៏ព្រោះតែមូលហេតុមួយនេះ…

មានហេតុការណ៍ដ៏គួរ​ឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយបានកើតឡើង ខណៈដែល ស ម ត្ថ កិ ច្ច ខណ្ឌដង្កោ ឃា ត់ ខ្លួនបុរសម្នាក់ជាកូនឈ្នួល ដែលបានធ្វើរឿង​មួយនេះមកលើប្រពន្ធថៅកែ ​បុរសរូបនេះត្រូវ​បាន​ ឃា ត់ ខ្លួន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ កាលពីម៉ោង វេលាម៉ោង ០៩និង០០នាទីព្រឹក ថ្ងៃទី២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ វេលាម៉ោង ២២ និង ០០នាទី ត្រង់ចំណុចរោងទិញលក់អេតចាយ ផ្លូវទំនប់៧មករា ស្ថិតនៅភូមិសាក់សំពៅ …

Read More

អូរណូៗណប់ចិត្ត! ស្រី.ចោទរំ.លោ.ភ ១យប់២ដង ប្រុស ប្រកែក អូនឱ្យបងតែ១ដងទេ

ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ៖ គូស្នេហ៍វ័យក្មេង ១គូ បានទាក់ទងស្នេហាគ្នាតាមទូរស័ព្ទ អស់ រយៈពេល៥ខែមកហើយ លុះចុងក្រោយ ភាគី ប្រុសបានទូរស័ព្ទហៅភាគីស្រី មកជួបទាំងកណ្តាល យប់ ថានាំទៅចូលរួមខួបកំណើតមិត្តភក្តិ តែ បែរជានាំទៅផ្ទះរបស់ខ្លួន បង្ខំរួមភេទបានសម្រេច ២ដងក្នុង១យប់ លុះខាងស្រីប្តឹងចាប់ ខាង ប្រុសប្រកែកថា ខ្លួនបានរួមភេទជាមួយសង្សារ បានតែ១ដងគត់ ហើយជាការព្រមព្រៀងគ្នា មិនមែនចាប់បង្ខំឡើយ។ ករណីខាងលើនេះ បានកើតឡើង កាលពី វេលាម៉ោង១រំលងអធ្រាត្រ ឈានចូលថ្ងៃទី១៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ …

Read More

គ្រូប៉ោក ស្ទាបប្រដាប់ភេទដោះអំពើ បែករឿងជាប់ខ្នោះ

ខេត្តឧត្តរមានជ័យ ៖ ជនសង្ស័យម្នាក់អះអាងថាខ្លួនគឺជាគ្រូព្យាបាលជំងឺ និងចេះវិជ្ជាអូមអាម ដោះអំពើ រំដោះគ្រោះ លុះពេលមានអ្នក ជំងឺស្រីមកព្យាបាល ក៏ចាប់ផ្តើមប្រើល្បិច កេងបន្លំប៉ះពាល់សព្វខ្លួនប្រាណ និងថែមទាំងលូកស្ទាបប្រដាប់ភេទ ប៉ុនប៉ងរំលោភអ្នកជំងឺស្រីទៀតផង លុះអ្នកជំងឺសួរនាំ ក៏ឆ្លើយដោះសារថា នេះជាវិធីដោះអំពើយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព ស្រាប់តែចុងក្រោយ អ្នកជំងឺដាក់ពាក្យបណ្តឹង ក៏ត្រូវសមត្ថកិច្ច ចាប់វាយខ្នោះ នាំយកទៅចាត់ការតាមច្បាប់។ ប្រតិបត្តិការចាប់ឃាត់ខ្លួនគ្រូប៉ោក ខាងលើនេះ បានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ នៅចំណុចផ្ទះរបស់ជនសង្ស័យ ស្ថិតក្នុងភូមិតាមាន់សែនជ័យ ឃុំគោកមន ស្រុកបន្ទាយអំពិល។ ជនសង្ស័យជាគ្រូប៉ោក ដែលត្រូវសមត្ថកិច្ចចាប់ឃាត់ខ្លួន …

Read More

ឡាវ កំពុងទទួលរងការ ចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារ ដោយជំងឺកូវីដ-១៩ ដោយករណីឆ្លងប្រចាំថ្ងៃ ហក់ឡើងជិត ៣០០ករណី ប៉ុន្ដែជាករណីនាំចូល

វៀងច័ន្ទ៖ ប្រទេសឡាវ បានរាយការណ៍ថា មានឆ្លងថ្មីនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ២៧៨ ករណីថ្មីនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះ ដែលលើសកំណត់ត្រាមុនចំនួន ២៥៦ ករណី ដែលបានចុះបញ្ជីកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ នេះបើយោងតាមក្រសួងសុខាភិបាលឡាវ។ អគ្គនាយករងនៃនាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងនៃក្រសួងសុខាភិបាលប្រទេសឡាវ បានឲ្យដឹងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅឯទីក្រុងវៀងច័ន្ទ ប្រទេសឡាវនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាគណៈកម្មាធិការជាតិពិសេស សម្រាប់ការការពារនិងត្រួតពិនិត្យៈបានរាយការណ៍ថា មានករណីឆ្លងថ្មីចំនួន ២៧៨ ករណី ប៉ុន្ដែគ្មានករណីឆ្លងក្នុងស្រុកនោះទេ។ លោក Phonepaserd បានលើកឡើងថា ករណីដែលបាននាំចូលត្រូវបានរកឃើញក្នុងចំណោមកម្មករវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសជិតខាង។ ក្នុងចំណោមករណី ដែលត្រូវបាននាំចូលមាន ១៩៨ ករណីនៅខេត្ដសាវឌីន ៥៣ នៅចំប៉ាសាក់ …

Read More

សែនហួសចិត្ត! ពូបែ-កគំ-និតលួ-ច-ដា-ក់-ថ្នាំ-ក្នុងទឹ-កផឹ-ក ប្រុងបំ-ពុ-លប្រ-ពន្ធ ចៅ និងកូន០៣នាក់ទៀត មួយគ្រួសារ ព្រោះតែ…

បាត់ដំបង៖ ក-ម្លាំ-ង-ស-ម-ត្ថ-កិ-ច្ចស្រុកគាស់ក្រឡបាននាំខ្លួនបុរសម្នាក់មកសាកសួរពាក់ព័ន្ធនឹងក-រ -ណី ប៉ុ-ន- ប៉-ង- ស- ម្លា-ប់ ប្រពន្ធចុ-ងរួ ម ទាំ ងចៅ០១នាក់ និងកូនចុង០២នាក់ទៀត ខណៈដែលបុរសជាប្តីចុ-ងនេះ បានដាក់ការ-ស-ង្ស័-យទៅលើប្រ-ពន្ធបង្កើតជាភ្លើ-ង- ប្រ-ច-ណ្ឌខុសពីការពិតរហូតឈានដល់យក-ថ្នាំ- ស- ម្លា -ប់ ក-ណ្តៀរ-មកដា-ក់ក្នុងទឹកផឹ-ក ដើម្បីស-ម្លា-ប់-ប្រពន្ធរួមទាំងចៅ និងកូនចុ-ងចំនួន៣នាក់ទៀត តែត្រូវ-បែ-ក-ការ ។ តាមសម្តីស្ត្រីឈ្មោះ ហាត់ សុឃឿន អយុ៤២ឆ្នាំ ជាប្រពន្ធចុ-ងបានរៀបរាប់ថា មុនកើ-ត-ហេ-តុ ឈ្មោះ …

Read More

ប្រពន្ធណាមិនរំភើប! ម៉ូនិច ស្រក់ទឹកភ្នែក ក្រោយស្វាមីធ្វើរឿងនេះ ក្នុងថ្ងៃ Anniversary (មានវីដេអូ)

ភ្នំពេញ៖ ជាការពិតណាស់ ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគេសង្គេតឃើញថា តារាសម្តែងស្រីអ្នកនាង វ៉ាន់ ម៉ូនិច កាន់តែមានក្តីសុខ និងសុភមង្គលកាន់តែខ្លាំងឡើង ក្រោយបានរួមរស់ជាប្តីប្រពន្ធជាមួយនឹងស្វាមីដែលចេះថ្នាក់ថ្នមចិត្តមិនដែលឲ្យទាស់ម្ដងណាឡើយ រហូតទទួលបានចំណងដៃកូនប្រុស២នាក់ យ៉ាងគួរឲ្យស្រលាញ់។ ជាក់ស្តែងកាលពីពេលថ្មីៗនេះ តារាស្រីរូបនេះ និងស្វាមីបានធ្វើការរៀចំពិធីគម្រប់ខួបក្តីស្រលាញ់របស់ពួកគេ ដែលបានប្រព្រឹត្តឡើងពោរពេញដោយភាពសប្បាយរីករាយ និងស្នាមញញឹមយ៉ាងខ្លាំង ដែលមានការចូលរួមក្នុងគ្រួសារនិងមិត្តតិចតួចប៉ុណ្ណោះនៅផ្ទះពួកគេផ្ទាល់។ ចូលរួមជាមួយពួកយើងក្នុង Telegram ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានរហ័ស តែអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះគឺ​នៅក្នុងថ្ងៃដ៏ពិសេសនេះដែល ស្វាមីជាទីស្រលាញ់របស់នាងបានធ្វើការរៀបឲ្យភរិយាយ៉ាងសប្បាយចិត្ត បើទោះបីជាកូវីដ មិនបានចេញទៅហាងក្រៅ ក៏មិនភ្លេចផ្ដល់ជានំក្នុងថ្ងៃគម្រប់ខួបស្នេហារបស់អ្នកទាំងពីររហូតដល់ ម៉ូនិច ស្ទើរស្រក់ទឹកភ្នែក ដែលនេះសបញ្ជាក់ពីការយកចិត្តទុកដាក់លើភរិយា ជាពិសេសថ្ងៃសំខាន់ៗបែបនេះ ទន្ទឹមនឹងក្តីសុខមួយនេះរបស់គូស្វាមី ភរិយា ម៉ូនិច បានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រ ក៏ដូចជាអ្នកលេងបណ្តាញសង្គម សរសើរ និងរំភើបជំនួសនាង …

Read More